RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Firma Budiko Waldemar Sękowski 72-500 Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 16 adres e-mail: budiko@o2.pl Nie obligujemy Cię do przekazania nam swoich danych osobowych. Przekazujesz je dobrowolnie, pamiętaj jednak, że w przeciwnym razie nie możemy zrealizować umowy o świadczenie usługi

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi wynajmu kwater lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi (np. rezerwacja) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej jako: „RODO”),

b. obowiązku prowadzenia rachunkowości (np. wystawianie dokumentów sprzedaży, sprawozdawczość do organów skarbowych) i rozliczeń z tytułu zawartej umowy - art. 6 ust.1 lit. c RODO

c. w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO

Odbiorcy danych

Odbiorcami podanych przez Państwa danych mogą być:

a. nasi upoważnieni Pracownicy

b. podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe

c. Podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa

d. Urząd Miasta Międzyzdroje w celu poboru oraz rozliczania opłaty miejscowej.

Czas przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w sekcji: Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,

b. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,

c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Twoje prawa

Masz prawo do:

a. dostępu do Twoich danych osobowych

b. sprostowania

c. usunięcia

d. ograniczenia ich przetwarzania

e. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją

f. przenoszenia

g. wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)

Oferujemy państwu pokoje 2-osobowe w nowo wybudowanych domkach. Pokoje są wyposażone w nowe meble, kołdry i poduszki z atestem dla alergików. Każdy z domków posiada własną łazienkę i osobne wejście. W pokojach jest odbiornik TV z kilkudziesięcioma kanałami. W wyposażeniu pokoju znajdują się parawany, leżak, koc i czajnik bezprzewodowy wraz z niezbędnymi naczyniami i sztućcami. Na terenie obiektu znajduje się miejsce do grillowania, oraz kuchnia.

INFORMACJE KONTAKTOWE

ul. Gryfa Pomorskiego 16, 72-500 Międzyzdroje Tel :+48 601 565 770 Für deutsch nur :+48 601 565 770 Konto bankowe : 50109026590000000143978709 Email : biuro@budiko.com